Eğitimin Kapsamı

“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” yani kısaca KKDİK Yönetmeliği 23.06.2017 tarih ve 30105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sistemine kimyasalların kaydının yapılması gerekmektedir. Kayıt yükümlülüğü olan taraflar aşağıda belirtilmiştir.

  • Kendi halinde veya karışım içinde yılda bir ton veya daha fazla bulunan maddelerin Türkiye’de yerleşik imalatçıları ve ithalatçıları 
  • Eşyaların yıllık bir tondan fazla miktarda madde içermesi ve maddenin normal ya da öngörülebilir kullanım koşullarında salım yapmasının tasarlanması durumunda Türkiye’de yerleşik eşya üreticileri ve ithalatçıları.

KDU eğitimi KKDİK Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Nedir?

 Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kimyasalların kaydı sırasında aktif rol oynayacak kişidir.

Güvenlik Bilgi Formları, Kimyasal Güvenlik Raporları, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmeleri, kayıt dosyalarının hazırlanması gibi işlemler Kimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU) tarafından yapılması gerekmektedir. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmadan Kimyasal güvenlik değerlendirmesi hazırlanması ve kayıt girişi yapılması mümkün değildir.

Eğitimin süresi ve içeriği nedir?

Eğitim KKDİK Yönetmeliği kapsamında 64 saat olarak gerçekleştirilmektedir.

1) Kimyasalların Yönetimi,

2) Mevzuat:

3) Madde ve karışımların sınıflandırılması.

4) Kimyasallar- İnsan sağlığı risk değerlendirmesi,

5) Kimyasallar- Çevresel risk değerlendirmesi,

6) Maruz kalma senaryoları,

7 a) Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD),

   b) Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR),

8) Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

Eğitime Kimler Katılabilir?

a) Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

b) Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

c) Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.