DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI (RID)

Demiryolunda tehlikeli madde taşımacılığında danışman zorunluluğu neye dayanmaktadır?

‘Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik’ kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

 

RID nedir?

‘Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik (RID)’, Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’in C ekidir. Tehlikeli maddelerin demiryoluyla emniyetli taşınmasını sağlamak amacıyla detaylı teknik hükümleri içermektedir. Tesisler tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerini RID’a göre yürütmek zorundadır.

 

TMGD – RID Eğitiminin amacı nedir?

Bu eğitimin amacı demiryoluyla tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinde görev alacak danışmanların yetiştirilmesidir. TMGD – RID eğitimleri sonucunda bakanlığın yapmış olduğu sınava girerek demiryolu taşımacılığı için tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmaya hak kazanabilirsiniz.

 

Eğitimin içeriği nedir?

Demiryolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatların değerlendirilmesi

RID kapsamında genel hükümler ve tarafların sorumlulukları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışman sorumlulukları

Tehlikeli maddelerin sınıfları

Tehlikeli maddelerin listesi,özel hükümler ve muafiyetler

Ambalaj / tank türleri ve gereklilikleri

Etiketleme, işaretleme ve plakalandırma gereklilikleri,

Sevkiyat prosedürleri ,taşıma evrakları,

Ambalajların ve tankların üretim ve test edilmesine ilişkin hükümler

Taşıma operasyonu şartları

 

Kimler katılabilir?

64 saatlik zorunlu TMGD-ADR eğitimini almış tüm kişiler katılabilir.