TMGD DANIŞMANLIĞI

Tehlikeli maddeler ile belirlenen kapsam doğrultusunda faaliyette bulunan işletmeler 22 Mayıs 2014 tarihli ” Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği ” uyarınca 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren en az bir adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hakkında tebliğ uyarınca;

TMGD Bulundurma

 

  1. Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri,
  2. Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler, Tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almak zorundadır.
  • Tehlikeli maddelerin tespitinin yapılması, bu maddelere ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerinin belirlenmesi,
  • ADR sisteminin oluşturulması ve işletmedeki mevcut sisteme entegrasyonu,
  • Tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacak taşıma araç ve ambalajların uygunluğunun kontrol edilmesi,
  • Taşıma aracına yüklenen yükün ADR hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin prosedürlerin belirlenmesi,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında işletme çalışanlarına eğitim verilmesi ve güncellemelerin takip edilmesi,
  • Tehlike değerlendirmelerinin yapılması ve güvenlik raporu hazırlanması
  • Kaza ve acil durum durumlarda araştırma yapılması ve rapor hazırlanması
  • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması