TMGD Hakkında Tebliğ Kapsamında Yıllık Faaliyet Raporu www.turkiye.gov.tr adresinden erişime açılmıştır.