DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI (IMDG-KOD)

Denizyolunda tehlikeli madde taşımacılığında danışman zorunluluğu neye dayanmaktadır?

‘Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.

 

IMDG – KOD nedir?

‘Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (International Maritime Dangerous Goods) IMDG CODE, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından geliştirilmiştir. Tehlikeli maddelerin denizyoluyla emniyetli taşınmasını sağlamak amacıyla detaylı teknik hükümleri içermektedir. Tesisler tehlikeli maddelerle ilgili faaliyetlerini IMDG CODE’a göre yürütmek zorundadır.

 

TMGD – IMDG KOD Eğitiminin amacı nedir?

Bu eğitimin amacı denizyoluyla tehlikeli medde taşımacılığı faaliyetlerinde görev alacak danışmanların yetiştirilmesidir. TMGD – IMDG CODE eğitimleri sonucunda bakanlığın yapmış olduğu sınava girerek denizyolu taşımacılığı için tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmaya hak kazanabilirsiniz.

 

Eğitimin içeriği nedir?

  • Denizyolu taşımacılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatların değerlendirilmesi
  • IMDG- KOD kapsamında genel hükümler ve tarafların sorumlulukları
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışman sorumlulukları
  • Tehlikeli maddelerin sınıfları
  • Tehlikeli maddelerin listesi,özel hükümler ve muafiyetler
  • Ambalaj / tank türleri ve gereklilikleri
  • Etiketleme, markalama ve plakalandırma gereklilikleri,
  • Sevkiyat prosedürleri ,taşıma evrakları,
  • Ambalajların ve tankların üretim ve test edilmesine ilişkin hükümler
  • Taşıma operasyonu şartları

 

Kimler katılabilir?

64 saatlik zorunlu TMGD-ADR eğitimini almış tüm kişiler katılabilir.