TAZELEME EĞİTİMİ

Tazeleme Eğitimi nedir?

Tazeleme eğitimi, TMGD olmaya hak kazanmış kişilerin iki yılda bir mevzuat değişikliklerini takip etmeleri için zorunlu olan, TMGD’lerin mevzuatı güncel olarak takip etmelerini sağlayan eğitimdir.

 

Tazeleme Eğitimi ne zaman alınmalı?

Tazeleme eğitimleri  01.01.2019 itibariyle başlamıştır. Bu tarihten önce TMGD olmuş herkesin tazeleme eğitimine katılması zorunludur. ADR ve RID için tazeleme eğitimi alınması gereken son tarih 31.12.2019’dur. IMDG Kod için ise 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında eğitim alınmak zorundadır.

 

Tazeleme Eğitimi alınmaz ise ne olur?

TMGD Tazeleme eğitimlerini süresi içerisinde almayan TMGD’ler, beş yılın bitiminden önce girmek zorunda oldukları sertifika yenileme sınavına giremezler. Tazeleme eğitimi almayan adayların, sertifika bitim tarihinden sonra tekrar TMGD Eğitimi almaları ve TMGD Sınavına girmeleri gerekmektedir.

 

Tazeleme Eğitiminin süresi ne kadar?

Tazeleme eğitimi 16 saat sürmektedir. Eğitime devam zorunludur.

 

Tazeleme Eğitiminin içeriği nedir?

Tazeleme eğitimleri, ulusal mevzuatı ve ADR, RID ve IMDG Kod değişikliklerini kapsar.

 

Tazeleme Eğitimi sonrasında sınava giriliyor mu?

Tazeleme eğitimi sonunda eğitim kurumu tarafından sınav yapılmaktadır ve eğitim sonuçları Bakanlık sistemine kayıt edilmektedir. Eğitim sonunda yapılan sınav, 5 yılın bitiminden önce girilmesi gereken sertifika yenileme sınavının yerine geçmez.

 

Tazeleme Eğitimine kayıt için ne gerekmektedir?

Tazeleme eğitimine katılmak için aşağıdaki belgelerin eğitim başlama tarihinden 5 gün önce kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

  • 1 adet Fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Mezuniyet Belgesi veya diploma fotokopisi (e-devletten çıkarılabilir)
  • Adli Sicil Kaydı (e-devletten çıkarılabilir)